m.in pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kursy specjalistyczne Rozpoczęcie
Szczepienia ochronne dla położnych 9 marzec 2018
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 16 marzec 2018
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 16 marzec 2018
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 23 marzec 2018
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 23 marzec 2018
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 7 kwiecień 2018
Leczenie ran dla położnych 20 kwiecień 2018
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 11 maj 2018
Edukator w cukrzycy Trwa nabór
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) Trwa nabór
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych 9 marzec 2018
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 10 marzec 2018
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 23 marzec 2018
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 29 wrzesień 2018
Specjalizacje
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 7 kwiecień 2018
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 21 kwiecień 2018
Specjalizacja rodzinna dla położnych 21 kwiecień 2018