m.in pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kursy specjalistyczne Rozpoczęcie
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 7 wrzesień 2018
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 7 wrzesień 2018
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 8 wrzesień 2018
Leczenie ran dla położnych 14 wrzesień 2018
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 19 październik 2018
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór
Edukator w cukrzycy Trwa nabór
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) Trwa nabór
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych Trwa nabór
Szczepienia ochronne dla położnych Trwa nabór
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 21 wrzesień 2018
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 29 wrzesień 2018
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 5 październik 2018
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych 13 październik 2018
Specjalizacje
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 7 kwiecień 2018
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór na jesień 2018
Specjalizacja rodzinna dla położnych Trwa nabór na jesień 2018