m.in pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kursy specjalistyczne Rozpoczęcie
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) 20 październik 2017
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 20 październik 2017
Leczenie ran dla położnych 20 październik 2017
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 27 październik 2017
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 28 październik 2017
Edukator w cukrzycy 17 listopad 2017
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 24 listopad 2017
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 1 grudzień 2017
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 1 grudzień 2017
Szczepienia ochronne dla położnych Trwa nabór
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych Trwa nabór
Specjalizacje
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych Trwa nabór
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 28 październik 2017
Specjalizacja rodzinna dla położnych Trwa nabór