m.in pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kurs Status
„Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” dla położnych trwa nabór na wrzesień
Edukator w cukrzycy trwa nabór na wrzesień
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego rozpoczęcie: 1 lipiec 2017
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych rozpoczęcie: 30 czerwiec 2017, godz. 15:30
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) rozpoczęcie: 9 czerwiec 2017
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych rozpoczęcie: 19 maj 2017
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych trwa nabór na wrzesień 2017
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych rozpoczęcie: 28 kwietnia 2017
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych rozpoczęcie: 28 kwietnia 2017
Specjalizacja rodzinna dla położnych rozpoczęcie:  28 kwietnia 2017
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych rozpoczęcie: 28 kwietnia 2017
Szczepienia ochronne dla położnych trwa nabór na wrzesień 2017
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych trwa nabór na wrzesień 2017
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych trwa nabór na wrzesień 2017