m.in pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kursy specjalistyczne Rozpoczęcie
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 24 listopad 2017 – nabór zakończony, brak miejsc

Trwa nabór na nowy termin

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 1 grudzień 2017
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 2 grudzień 2017
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 10 grudzień 2017
Szczepienia ochronne dla położnych Trwa nabór
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór
Leczenie ran dla położnych Trwa nabór
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) Trwa nabór
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych Trwa nabór
Edukator w cukrzycy Trwa nabór
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych 9 marzec 2018
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 10 marzec 2018
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 23 marzec 2018
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór na wrzesień 2018
Specjalizacje
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych Trwa nabór
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 28 październik 2017
Specjalizacja rodzinna dla położnych Trwa nabór