specjalizacje dla pielęgniarek prowadzone w wielu dziedzinach pielęgniarstwa m.in: anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego

 

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kurs Rozpoczęcie
Specjalizacja chirurgiczna 7 październik 2017
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki 7 październik 2017
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 7 październik 2017
Specjalizacja operacyjna 7 październik 2017
Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek 28 październik 2017
Specjalizacja opieki paliatywnej 28 październik 2017
Specjalizacja onkologiczna 28 październik 2017
Specjalizacja internistyczna 28 październik 2017
Specjalizacja rodzinna dla położnych 28 październik 2017
Specjalizacja pediatryczna 28 październik 2017
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 28 październik 2017
Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek 28 październik 2017
Specjalizacja psychiatryczna 28 październik 2017
Specjalizacja epidemiologiczna 28 październik 2017
Specjalizacja opieki długoterminowej 28 październik 2017
Specjalizacja ratunkowa dla pielęgniarek 28 październik 2017
Specjalizacja internistyczna – Jelenia Góra 14 październik 2017
Specjalizacja chirurgiczna – Jelenia Góra 14 październik 2017