specjalizacje dla pielęgniarek prowadzone w wielu dziedzinach pielęgniarstwa m.in: anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego

 

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kurs Rozpoczęcie
Specjalizacja chirurgiczna 7 październik 2017
Specjalizacja operacyjna 7 październik 2017
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki 28 październik 2017
Specjalizacja opieki paliatywnej 28 październik 2017
Specjalizacja onkologiczna 28 październik 2017
Specjalizacja neonatologiczna dla pielęgniarek i położnych 28 październik 2017
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych Trwa nabór
Specjalizacja opieki długoterminowej Trwa nabór
Specjalizacja pediatryczna Trwa nabór
Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek Trwa nabór
Specjalizacja psychiatryczna Trwa nabór
Specjalizacja epidemiologiczna Trwa nabór
Specjalizacja rodzinna dla położnych Trwa nabór
Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek Trwa nabór
Specjalizacja ratunkowa dla pielęgniarek Trwa nabór
Specjalizacja internistyczna Trwa nabór
Specjalizacja internistyczna – Jelenia Góra Trwa nabór
Specjalizacja chirurgiczna – Jelenia Góra Trwa nabór