szkolenia z zakresu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych

 

Kurs Rozpoczęcie
Leczenie ran dla położnych 20 październik 2017
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 20 październik 2017
Leczenie ran dla pielęgniarek 20 październik 2017
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) 20 październik 2017
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych 27 październik 2017
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 28 październik 2017
Edukator w cukrzycy 17 listopad 2017
Wykonanie badania spirometrycznego 17 listopad 2017
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 24 listopad 2017
Wykonywanie i ocena testów skórnych 24 listopad 2017
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 1 grudzień 2017
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 1 grudzień 2017
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 8 grudzień 2017
Podstawy języka migowego 15 grudzień 2017
Endoskopia dla pielęgniarek Trwa nabór
Kompresjoterapia Trwa nabór
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe Trwa nabór
Szczepienia ochronne dla położnych Trwa nabór

 

Fotoreportaże: