szkolenia z zakresu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych

 

Kurs Rozpoczęcie
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 24 listopad 2017 – nabór zakończony, brak miejsc

Trwa nabór na nowy termin

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 1 grudzień 2017
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 2 grudzień 2017
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 8 grudzień 2017
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla dorosłych 10 grudzień 2017
Podstawy języka migowego 15 grudzień 2017
Endoskopia dla pielęgniarek Trwa nabór
Kompresjoterapia Trwa nabór
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe Trwa nabór
Szczepienia ochronne dla położnych Trwa nabór
Leczenie ran dla położnych Trwa nabór
Leczenie ran dla pielęgniarek Trwa nabór
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) Trwa nabór
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych Trwa nabór
Wykonanie badania spirometrycznego Trwa nabór
Edukator w cukrzycy Trwa nabór
Wykonywanie i ocena testów skórnych Trwa nabór

 

Fotoreportaże: