szkolenia z zakresu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych

 

Kurs Rozpoczęcie
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 7 wrzesień 2018
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 7 wrzesień 2018
Edukator w cukrzycy 7 wrzesień 2018
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 8 wrzesień 2018
Leczenie ran dla pielęgniarek 14 wrzesień 2018
Leczenie ran dla położnych 14 wrzesień 2018
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 12 październik 2018
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 19 październik 2018
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór
Wykonywanie i ocena testów skórnych Trwa nabór
Endoskopia dla pielęgniarek Trwa nabór
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe Trwa nabór
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) Trwa nabór
Wykonanie badania spirometrycznego Trwa nabór
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych Trwa nabór
Szczepienia ochronne dla położnych Trwa nabór
Język migowy Trwa nabór

 

Fotoreportaże: