szkolenia z zakresu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych

 

Kurs Status
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego rozpoczęcie: 16 września 2017
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych rozpoczęcie: 30 czerwca 2017, godz. 15:30
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych rozpoczęcie: 27 października 2017
Edukator w cukrzycy trwa nabór na wrzesień 2017
Endoskopia dla pielęgniarek trwa nabór na wrzesień 2017
Leczenie ran dla położnych trwa nabór na wrzesień 2017
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych trwa nabór na wrzesień 2017
Leczenie ran dla pielęgniarek trwa nabór na wrzesień 2017
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych trwa nabór na wrzesień 2017
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek trwa nabór na wrzesień 2017
Szczepienia ochronne dla położnych trwa nabór na wrzesień 2017
Wykonanie badania spirometrycznego trwa nabór
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe trwa nabór
Kompresjoterapia trwa nabór
Wykonywanie i ocena testów skórnych trwa nabór
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) trwa nabór
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych rozpoczęcie:  19 maja 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoreportaże: