kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznych kwalifikacji wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do kursów kwalifikacyjnych

 

Kurs Rozpoczęcie
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych 29 wrzesień 2017
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 29 wrzesień 2017
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 27 październik 2017
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 13 październik 2017
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 13 październik 2017
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 13 październik 2017
Pielęgniarstwo onkologiczne 20 październik 2017
Pielęgniarstwo ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek 20 październik 2017
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 20 październik 2017
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 20 październik 2017
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 20 październik 2017
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek 27 październik 2017
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek 27 październik 2017
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 27 październik 2017