kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznych kwalifikacji wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do kursów kwalifikacyjnych

 

Kurs Rozpoczęcie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek 27 październik 2017
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Trwa nabór
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek Trwa nabór
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek Trwa nabór
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek Trwa nabór
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Trwa nabór
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek Trwa nabór
Pielęgniarstwo onkologiczne Trwa nabór
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych Trwa nabór
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Trwa nabór
Pielęgniarstwo ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek Trwa nabór