kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznych kwalifikacji wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do kursów kwalifikacyjnych

 

Kurs Rozpoczęcie
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 9 marzec 2018
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych 9 marzec 2018
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek 10 marzec 2018
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 10 marzec 2018
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 10 marzec 2018
Pielęgniarstwo ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek 23 marzec 2018
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 23 marzec 2018
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 23 marzec 2018
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 23 marzec 2018
Pielęgniarstwo onkologiczne 24 marzec 2018
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 24 marzec 2018
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek 28 wrzesień 2018
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 28 wrzesień 2018
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 29 wrzesień 2018
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 29 wrzesień 2018