kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznych kwalifikacji wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do kursów kwalifikacyjnych

 

Kurs Status
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych trwa nabór na wrzesień 2017
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych trwa nabór na wrzesień 2017
Pielęgniarstwo onkologiczne trwa nabór na wrzesień 2017
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek trwa nabór na wrzesień 2017
Pielęgniarstwo pediatryczne trwa nabór na wrzesień 2017
Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek trwa nabór na wrzesień 2017
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych trwa nabór na wrzesień 2017
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki trwa nabór na wrzesień 2017
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek trwa nabór na wrzesień 2017
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej trwa nabór na wrzesień 2017
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych trwa nabór na wrzesień 2017
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek trwa nabór na wrzesień 2017
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek trwa nabór na wrzesień 2017