Zajęcia teoretyczne trwają 2 weekendy,

Zajęcia praktyczne :warsztaty

PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa modułu

Zajęcia teoretyczne

Łączna liczba godzin kontaktowych

Wykłady

(liczba godzin)

Ćwiczenia

(liczba godzin)

I

Ocena stanu noworodka z uwzględnieniem odrębności anatomicznych i fizjologicznych układu krążenia i oddychania noworodka

8

 –

8

II

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

19

30

49

Łącznie

27

30

57*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.
Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center”, IV piętro

Cena promocyjna: 310,00 zł

„Zapisz się!