Zajęcia teoretyczne trwają 2 weekendy,

Zajęcia praktyczne : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,piątek

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center”, IV piętro
PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

wykłady

ćwiczenia

I

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS

5

10

 –

15

II

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – ALS

15

30

Oddział intensywnej terapii

albo

Oddział intensywnej opieki kardiologicznej

30

75

Łącznie

20

40

30

90*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

Cena promocyjna: 350,00 zł

„Zapisz się!