Zajęcia teoretyczne trwają 2 weekendy.

Staże odbywają się w tygodniu w gabinecie lekarza rodzinnego: 3 dni

 

PLAN NAUCZANIA KURSU I STOPNIA

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi

25

Dla pielęgniarek

Podstawowa opieka zdrowotna – Gabinet lekarza rodzinnego

 

Dla położnych

Podstawowa opieka zdrowotna – Gabinet lekarza rodzinnego albo Poradnia ginekologiczno-położnicza

8

33

II

Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

10

8

18

III

Zasady i tryb wystawiania recept

5

4

9

IV

Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa

5

 –

5

Łącznie

45

20

65*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center”, IV piętro

 

Cena promocyjna obowiązująca: 450 zł

Cena regularna: 550 zł

„Zapisz się!