Kurs trwa 4 weekendy, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym. KURS ZOSTAŁ OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM PANI PROFESOR TERESY SZEWCZYK, SPECJALISTKI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO

ZAJĘCIA PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE WARSZTATOWEJ!

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

Cena promocyjna: 450,00 zł

„Zapisz się!