Kurs odbywa się pod honorowym patronatem Prof. Marii Teresy Szewczyk.

Kurs trwa 4 weekendy, zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym. Sobota 9:00 – 19:45, Niedziela 9:00 – 19:45 Zajęcia praktyczne : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,piątek

ZAJĘCIA PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE WARSZTATOWEJ!

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro
PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Patofizjologia i leczenia ran

20

Ambulatorium chirurgii ogólnej albo Ambulatorium chirurgii urazowej albo Szpitalny oddział ratunkowy

30

60

II

Zakażenie ran

10

III

Odleżyny i rany nowotworowe

20

Oddział neurologii albo Oddział intensywnej opieki medycznej albo Oddział geriatrii albo Oddział opieki paliatywnej

30

50

IV

Owrzodzenia kończyn dolnych

15

Poradnia chorób naczyń / Poradnia leczenia owrzodzeń żylnych albo Oddział chirurgii naczyniowej

30

45

V

Zespół stopy cukrzycowej

15

Oddział chirurgii naczyniowej albo Oddział diabetologii albo Poradnia stopy cukrzycowej

30

45

Łącznie

80

120

200*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

 

Cena promocyjna: 490,00 zł

„Zapisz się!