Kurs dla pielęgniarek.

Od stycznia 2012 nie jest wymagany staż pracy do udziału w kursach specjalistycznych !

Cel kształcenia:

 

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do uczestnictwa w badaniach i zabiegach endoskopowych oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopii.

PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Organizacja i funkcjonowanie pracowni endoskopowej oraz zasady wykonywania procedur endoskopowych

13

 –

 –

13

II

Diagnostyka i endoskopowa terapia przewodu pokarmowego. Opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po badaniu endoskopowym przewodu pokarmowego

22

Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego

35

57

III

Diagnostyka i endoskopowa terapia dróg oddechowych. Opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po badaniu endoskopowym dróg oddechowych

18

Pracownia endoskopii dróg oddechowych

35

53

IV

Zastosowanie endoskopii w innych dziedzinach medycyny (w urologii, ginekologii, laryngologii, anestezjologii, ortopedii)

10

 –

10

Łącznie

63

70

133*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

 

Zajęcia teoretyczne trwają 3 weekendy (sobota,niedziela).

Zajęcia stażowe odbywają się w tygodniu. Czas trwania 14 dni (91 godzin).

 

Cena: 790,00 ZŁ    720,00 ZŁ

„Zapisz się!