Kurs dla pielęgniarek i położnych.

Od stycznia 2012 nie jest wymagany staż pracy do udziału w kursach specjalistycznych !

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarek i położnych do prowadzenia i koordynacji działań związanych z edukacją terapeutyczną, podwyższającą jakość życia osób chorych na cukrzycę.

Ministerstwo Zdrowia opracowało nowe rozporządzenie Dz.U. nr 112, poz. 654,, i wyodrębniło nowe stanowisko pracy – edukator do spraw diabetologii (lp. I pkt 118). Będą mogły być na nim zatrudniane pielęgniarki, położne po ukończeniu ww. kursu specjalistycznego oraz pielęgniarki z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego.

PLAN NAUCZANIA

 

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin

I

Epidemiologia i podstawy kliniczne cukrzycy

6

6

II

Psychospołeczne i organizacyjne aspekty cukrzycy

10

10

III

Dydaktyka medyczna i zasady komunikacji z pacjentem i jego rodziną

15

15

IV

Obszary edukacji zdrowotnej i terapeutycznej w cukrzycy

65

Oddział diabetologiczny dla dzieci

24

129

Oddział diabetologiczny dla dorosłych

24

Poradnia diabetologiczna z zakontraktowanym w NFZ świadczeniem dla kobiet w ciąży

16

Łącznie

96

64

160 *

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

Zajęcia teoretyczne trwają 4 weekendy (sobota,niedziela).

Zajęcia stażowe odbywają się w tygodniu. Czas trwania 6 dni.

Cena promocyjna 510 zł

„Zapisz się!