Uwaga: Od stycznia 2012 do odbycia kursu kwalifikacyjnego wymagany jest tylko 6 miesięczny staż pracy.

Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym:
sobota, niedziela.
Zajęcia praktyczne – od poniedziałku do piątku.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

„Zapisz się!