KURS KWALIFIKACYJNY: PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII DLA POŁOŻNYCH-NOWOŚĆ !!!

Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 – 16:45, niedziela 9:00 – 16:45
Zajęcia praktyczne – od poniedziałku do piątku.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

UWAGA!!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562),

do rozpoczęcia kursu wymagane jest:

1. 6 mięsięcy stażu pracy

2. legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”

3. legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”

PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne dorosłych

30

Blok operacyjny dorosłych

35

100

Blok operacyjny położniczo-ginekologiczny

35

II

Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne dzieci

30

Blok operacyjny dzieci

35

65

III

Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej terapii dorosłych

30

Oddział intensywnej terapii dorosłych

35

65

IV

Intensywne terapia i pielęgniarstwo w intensywnej terapii dzieci

30

Oddział intensywnej terapii dzieci

35

65

V

Terapia bólu ostrego u dorosłych i dzieci

30

Oddział poznieczuleniowy/ pooperacyjny albo

Sala poznieczuleniowa/ pooperacyjna

35

65

VI

Zakażenia szpitalne w okresie okołooperacyjnym i okołoznieczuleniowym oraz na stanowiskach intensywnej terapii

20

Realizacja problematyki podczas wszystkich wyznaczonych staży

20

VII

Medycyna ratunkowa

30

Szpitalny oddział ratunkowy albo

Zespół ratownictwa medycznego

35

65

Łącznie

200

245

445*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

 

Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

„Zapisz się!